Mient 31 Alkmaar

Ook dit pand is in eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser. Elk jaar komen we hier wel voor wat klein onderhoudswerk. Nu werd het tijd om de voorgevel aan te pakken. Wat een rijkdom! Let eens op het houtsnijwerk. Hoofdzaak waren vooral het slechte voegwerk en het verweerde metselwerk. Het herstel hiervan is zeer vakkundig uitgevoerd door Voeg- en metselbedrijf Rijkers uit Alkmaar.

Meer informatie vindt u op:  http://www.hendrickdekeyser.nl/panddetail/76/de_croon.html